Kuusveden Osakaskunta Simunan Osakaskunta

Simunan Osakaskunta

Simunan Osakaskunnan kokoonpano:

Esimies: Markku Oksanen, (hoitokunnassa varalla Eero Sysmäläinen)

hoitokunnan muut jäsenet:

Jukka Kingelin, varalla Timo Kankainen

Otto Kauppinen, varalla Oula Leinonen

Juha Friman, varalla Martti Puttonen

Reijo Tiihonen, varalla Pentti Pannula

Pekka Tuukkanen, varalla Arto Luostarinen

Merkitseminen

Pyydykseen merkitään selvästi kalastajan nimi, lupamerkkien tulee olla selvästi näkyvillä. Suositellaan lipulla varustetun poijun käyttöä pyydyksen kummassakin päässä. Pyydyksettömät poijut tahi polat tulee poistaa vedestä heti: eli ns. varaus- ja paikkapoijut ovat kiellettyjä.

Perittävät maksut:

Verkkoluvat vesialueen osakkaalle

verkkolupa (ns. manttaalilupa) = 1,5 € /kpl

verkkolupaosakkaan lisälupa = 3,5 € /kpl , ei rajoitusta

Verkkoluvat kalastuslain 9§ mukaan

verkkolupa ( kalastuslain 1 9§) = 1,5 € /kpl , enintään 6 kpl

lisälupa = 3,5 € /kpl , ei rajoitusta

Ulkopuolisille myytävät verkkoluvat

verkkolupa ja lisäluvat = 6 € /kpl , ei rajoitusta

virvelilupa osakkaalle ja hänen vieraalleen = ilmainen (verkkomerkki mukana antaa virvelöintioikeuden)

virvelilupa ulkopuolisille = 4,5 €

virveliluvissa ei vapa-määrän rajoituksia

Verkkolupien käyttö: verkkolupamerkit uudistetaan viiden vuoden välein.

Vuonna 2011 merkit ovat voimassa viimeistä kauttaan.

Verkkomerkillä saa pitää viittä koukkua.

Lupien myynti:

luvan myyjänä toimii Markku Oksanen

Metsäahontie 65, 41370 Kuusa. 0400 656 977

luvat postitetaan pankkisiirtokuitilla varustettuna.

maksuaika on 15 vrk.

myöhästymiskorvaus on lain mukainen.